Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Pretty self-explanatory
sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Tue Feb 22, 2022 6:01 am

Last edited by sweetest punch on Tue Jun 21, 2022 5:07 am, edited 1 time in total.
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, AFAS Live, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Fri May 06, 2022 3:11 am

Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, AFAS Live, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Tue Jun 21, 2022 5:01 am

This concert is now moved to Koninklijk Theater Carré: https://www.ticketmaster.nl/event/28295 ... a5f5008237

https://carre.nl/voorstelling/elvis-cos ... -imposters

elvis costello & the imposters
gepresenteerd door Greenhouse Talent & Carré
De iconische popheld Elvis Costello komt samen met zijn vaste begeleidingsband The Imposters op 28 juni 2022 naar Carré.

"Het is een groot genoegen om terug te keren naar Carré, waar ik in 1978 mijn debuut maakte in Amsterdam met 'The Attractions’. Twee van die heren, Steve Nieve en Pete Thomas, worden in The Imposters vergezeld door Davey Faragher en onze gastgitarist uit Austin, TX, Charlie Sexton. We hebben zoveel liedjes om voor jullie te spelen. Mis ons enige Nederlandse optreden in 2022 niet. Tot snel. Elvis Costello.”

Elvis Costello

Elvis Costello is al meer dan veertig jaar bezig en heeft zijn sporen ruimschoots verdiend, voornamelijk in de jaren ’80. Hoogtepunten opsommen is dan ook onbegonnen werk. Elvis werkte onder meer samen met Paul McCartney, Burt Bacharach, en Allen Toussaint. Ook werd zijn werk al meermaals beloond met prestigieuze awards, waaronder een BAFTA en een Edison en werd hij genomineerd voor een Grammy en een Oscar. Ondertussen blinkt Elvis ook in de 'Rock and Roll Hall of Fame’ en in de 'Songwriter’s Hall of Fame’.

Elvis Costello begon zijn carrière op 13 jarige leeftijd. In 2022 bracht hij zijn 32ste studioalbum uit, samen met The Imposters: 'The Boy Named If’ en viert hij de 45ste verjaardag van zijn eerste plaat: 'My Aim Is True’. Zijn platencollectie beslaat uit de meest uiteenlopende genres en bondgenootschappen. Van pop en rock-'n-roll met 'This Year’s Model’, 'Armed Forces’, 'Imperial Bedroom’, 'Blood and Chocolate’ en 'King of America’ over naar country covers met 'Almost Blue’ tot tijdloze pianocomposities begeleid door orkest: 'Painted From Memory’ - samen met Burt Bacharach en 'North’. In ieders geheugen staan Elvis’ legendarische songs 'Alison’, 'Pump It Up’ en 'Everyday I Write The Book’ gegrift.

De concerten van Costello zijn steeds energiek en catchy. Maar het is bovenal zijn stem, dat unieke timbre, die straffe uithalen waar hij zijn publiek keer op keer mee raakt.
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Tue Jun 21, 2022 2:39 pm

https://www.facebook.com/ElvisCostello

“It is a great pleasure to return to the Carré, where I made my debut in Amsterdam in 1978 with The Attractions.
Two of those gentlemen, Steve Nieve and Pete Thomas will be joined in The Imposters by Davey Faragher and our guest guitar player from Austin, TX, Charlie Sexton.
We have so many songs to play for you. Don’t miss our only Dutch appearance in 2022. See you soon. Elvis Costello.”

Elvis Costello & The Imposters’ show on June 28, 2022 at AFAS Live has now been relocated to the more suitable Royal Theater Carré, which opened up on the same day due to a cancellation.
Please note that all ticket categories will remain the same. Show date remains unchanged, ticket prices remain unchanged, show times remain unchanged. Looking forward to seeing you at the Royal Theater, Carré, next week!

https://www.ticketmaster.nl/event/282957
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Tue Jun 28, 2022 4:10 pm

Who’s going?
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

User avatar
And No Coffee Table
Posts: 3318
Joined: Thu Aug 21, 2003 2:57 pm

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby And No Coffee Table » Tue Jun 28, 2022 8:09 pm

Setlist from setlist.fm:

01. Accidents Will Happen
02. Green Shirt
03. Either Side Of The Same Town
04. Hetty O'Hara Confidential
05. The Death Of Magic Thinking
06. Watching The Detectives - including Invisible Lady
07. Big Stars Have Tumbled
08. I Can't Stand Up For Falling Down
09. High Fidelity
10. We Are All Cowards Now
11. Radio, Radio
12. Tipsy Woman
13. Surrender To The Rhythm
14. Penelope Halfpenny
15. What If I Can't Give You Anything But Love?
16. Good Year For The Roses
17. The Comedians
18. April 5th
19. (I Don't Want To Go To) Chelsea
20. Magnificent Hurt
21. Pump It Up
22. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding?
23. Mr. & Mrs. Hush
24. I Want You - including I Believe To My Soul
25. The Man You Love To Hate
26. Alison
27. Mistook Me For A Friend
28. Farewell, OK

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Wed Jun 29, 2022 7:39 am

https://lflmagazine.nl/editorspicks/elv ... e-recensie

Elvis Costello & The Imposters in Koninklijk Theater Carré (live-recensie)

Wie naar een concert van Elvis Costello gaat, weet dat hij waar voor zijn geld krijgt: oude en nieuwe nummers, gezelligheid – en dat meerdere uren achter elkaar. In ruil daarvoor wordt men wel geacht mee te zingen en mee te klappen. Ook deze avond in Koninklijk Theater Carré stonden Costello en zijn Imposters bijna drie uur op het podium en viel er genoeg te genieten.

Als de band opkomt, horen we muziek van een plaat, Everybody Knows van Neil Young, maar niet door de Canadees gezongen. Later legt Costello uit dat we luisterden naar zijn nieuwste album, The Resurrection Of Rust, waarop hij de muziek opnam die hij als zeventienjarige had willen maken met zijn bandje Rusty. Hij pakt de microfoon en gaat dan ‘echt’ zingen: Accidents Will Happen. Een van de vele prachtige nummers die de Brit schreef.

Weinig nieuwe aanwas?

De stem van de zestiger is eerst wat stroef, maar daar komt al na een paar nummers verandering in. In Green Shirt gaat drummer Pete Thomas meteen lekker los. De band, oudgedienden aangevuld met gitarist Charlie Sexton, ook bekend uit de band van Bob Dylan, staat als het spreekwoordelijke huis. “Het lijkt wel gisteren dat ik hier voor het eerst stond”, zegt Costello. Dat was 1978. Was het die eerste keer dat voorgenoemde Dylan toegezegd had te komen maar niet kwam opdagen? Vandaag staat hij er namelijk alweer voor de zevende keer. Oorspronkelijk zouden we vandaag in de AFAS Live gezeten hebben. Die bleek met zijn capaciteit van 6.000 wat te groot en zelfs Carre (1750 plaatsen) vertoont nog lege stoelen. Sterven de fans zo langzamerhand uit en is er te weinig nieuwe aanwas? De afwezigen missen echt wat.

Hoogtepunten genoeg

Bij Either Side Of The Same Town warmt Costello’s stem goed op, misschien dankzij de stevige uithalen. In de loop van de avond blijkt dat zijn zang bij de hardere nummers uitstekend is, wanneer hij zacht zingt, verdwijnt er af en toe een noot. Het uitstekende nieuwe album The Boy Named If is weer lekker krachtig, dus dat komt goed uit. Het is vanavond met zeven nummers vertegenwoordigd. In totaal bestaat de setlist uit 28 songs. Te veel dus om allemaal te noemen, maar er zijn hoogtepunten genoeg. Zoals Hetty O’Hara Confidential, dat aan die andere Elvis doet denken. Of Watching The Detectives, gecombineerd met Invisible Lady, een van de favorieten van het publiek.

Costello wil graag dat we meezingen en meeklappen. Een gedeelte van de zaal doet enthousiast mee, anderen houden hun reserves. Overdaad schaadt ook een beetje. Het prachtige bluesachtige Big Stars Are Tumbling eindigt in samenzang. Andere hoogtepunten: Penelope Halfpenny, over een stoere schooljuf die Costello zich herinnert uit zijn jeugd, en Nick Lowes Surrender To The Rhythm van de laatste plaat. Er waren er meer (A Good Year For The Roses), maar op drie kwart vormt een reeks stevigere nummers, van (I Don’t Want To Go to) Chelsea tot en met Mr. & Mrs. Hush de climax voor mij. Wat een energie! De muzikanten schitteren, Costello heeft er plezier in en de zaal gaat los.

Uitdagend gitaarspel

Sommige mensen komen voor I Want You (dat zijn waarschijnlijk ook degenen die Shipbuilding hadden willen horen…). Zij worden op hun wenken bediend. Alison, altijd mooi, moeilijk live uit te voeren vanwege het uitdagende gitaarspel, maar voor Sexton geen probleem. We gaan eruit met nog twee nummers van The Boy Named If, waarvan Farewell, OK natuurlijk als laatste.

Elvis Costello & The Imposters in Koninklijk Theater Carré
Gezien op 28 juni 2022

—————————————————-
Google translation:

Elvis Costello & The Imposters at Royal Theater Carré (live review)

Anyone who goes to an Elvis Costello concert knows that he gets value for money: old and new songs, conviviality – and that for several hours in a row. In return, people are expected to sing along and clap along. Also this evening in the Royal Theater Carré Costello and his Imposters were on stage for almost three hours and there was plenty to enjoy.

When the band comes on, we hear music from a record, Everybody Knows by Neil Young, but not sung by the Canadian. Later Costello explains that we were listening to his latest album, The Resurrection Of Rust, on which he recorded the music he had wanted to make when he was 17 with his band Rusty. He picks up the microphone and then starts to sing 'real': Accidents Will Happen. One of the many beautiful songs the Brit wrote.

Little new growth?

The voice of the sixties is a bit stiff at first, but that changes after a few songs. In Green Shirt, drummer Pete Thomas immediately goes wild. The band, veterans supplemented with guitarist Charlie Sexton, also known from Bob Dylan's band, is known as the proverbial house. “It seems like yesterday that I was here for the first time,” says Costello. That was 1978. Was it the first time the aforementioned Dylan had promised to come but didn't show up? Today he is already there for the seventh time. Originally we would have been in the AFAS Live today. With its capacity of 6,000, it turned out to be a bit too large and even Carre (1750 places) still has empty seats. Are the fans slowly dying out and is there too little new arrival? The absentees really miss something.

Highlights enough

In Either Side Of The Same Town Costello's voice warms up well, perhaps thanks to the heavy slams. In the course of the evening it appears that his vocals are excellent on the harder songs, when he sings softly, now and then a note disappears. The excellent new album The Boy Named If is nice and powerful again, so that's a good thing. It is represented tonight with seven songs. The set list consists of 28 songs in total. Too many to mention them all, but there are plenty of highlights. Like Hetty O'Hara Confidential, which reminds me of the other Elvis. Or Watching The Detectives, paired with Invisible Lady, one of the crowd's favourites.

Costello would like us to sing along and clap along. Part of the audience participates enthusiastically, others keep their reserves. Excess also hurts a bit. The beautiful bluesy Big Stars Are Tumbling ends in harmony vocals. Other highlights: Penelope Halfpenny, about a tough school teacher Costello remembers from his youth, and Nick Lowes Surrender To The Rhythm from the latest album. There were more (A Good Year For The Roses), but on three quarters a series of heavier songs form, from (I Don't Want To Go to) Chelsea to Mr. & Mrs. Hush the climax for me. What an energy! The musicians shine, Costello enjoys it and the room goes wild.

Challenging guitar playing

Some people come for I Want You (probably those who would have liked to hear Shipbuilding too…). They are served at their beck and call. Alison, always beautiful, difficult to perform live because of the challenging guitar playing, but no problem for Sexton. We're going out with two more songs from The Boy Named If, of course Farewell, OK last.

Elvis Costello & The Imposters at Royal Theater Carré
Seen on June 28, 2022
Last edited by sweetest punch on Wed Jun 29, 2022 12:44 pm, edited 1 time in total.
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

User avatar
Goon Squad
Posts: 1500
Joined: Wed Jun 16, 2010 11:27 am
Location: ......I'm here in the zoo.

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby Goon Squad » Wed Jun 29, 2022 9:31 am

And No Coffee Table wrote:Setlist from setlist.fm:

01. Accidents Will Happen
02. Green Shirt
03. Either Side Of The Same Town
04. Hetty O'Hara Confidential
05. The Death Of Magic Thinking
06. Watching The Detectives - including Invisible Lady
07. Big Stars Have Tumbled
08. I Can't Stand Up For Falling Down
09. High Fidelity
10. We Are All Cowards Now
11. Radio, Radio
12. Tipsy Woman
13. Surrender To The Rhythm
14. Penelope Halfpenny
15. What If I Can't Give You Anything But Love?
16. Good Year For The Roses
17. The Comedians
18. April 5th
19. (I Don't Want To Go To) Chelsea
20. Magnificent Hurt
21. Pump It Up
22. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding?
23. Mr. & Mrs. Hush
24. I Want You - including I Believe To My Soul
25. The Man You Love To Hate
26. Alison
27. Mistook Me For A Friend
28. Farewell, OK


Sounds like a classic! Shame I missed it!.....Can’t Stand Up, Hi Fidel, Radio R, and Comedians all at the same gig!
Boooooom ! 8)

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Wed Jun 29, 2022 1:04 pm

Photos: https://www.podiuminfo.nl/image/149896/ ... Imposters/

https://www.podiuminfo.nl/review/7888/E ... 806-Carre/

Elvis Costello & The Imposters

What's so funny about peace love and understanding? Tot een paar maanden geleden was de tekst nog een gedateerde hippie gedachte. Terwijl Oekraïne haar 125e oorlogsdag beleeft, de laatste barrière voor uitbreiding van de NAVO wordt weggenomen en een stel boze boeren na een dag protesteren het huis van een minister bestormen brengt Elvis Costello de weer onverwacht relevante boodschap naar het podium van Carré. En met de energie en toewijding van een jonge dertiger in plaats van de oude zestiger die hij inmiddels is.

In de huidige bezetting van The Imposters speelt Costello met een flink aantal oude vrienden. Vrienden als Steve Nieve en Pete Thomas kent hij als sinds 1977. Bob Dylan gitarist Charlie Sexton is met zijn 53 jaar het “jonkie” van de band. Elvis Costello is niet alleen energiek, maar ook goed bij stem. Zijn stem wordt ook als instrument benut. Creatief speelt hij met het geluid. Dit door tijdens liedjes af te wisselen tussen microfoons, de stem van bandleden te benutten en soms zonder microfoon door te zingen. Dit doet hij in dienst van het liedje. Dat klinkt zeer goed.

Costello lijkt een drang te hebben om in deze onrustige tijden rust te brengen. In bijna drie uur tijd passeert een groot gedeelte van zijn carrière. Hij heeft het naar zijn zin. Liefhebbers worden bediend met drie uur lange muziek zonder tussendoor te veel geklets. Ruige nummers, rustige nummers en in de eerst helft van de avond een opvallend aantal lome reggae ritmes. ‘Hetty O’Hara Confidential’ wordt gespeeld met een heerlijk rocksteady ritme. Costello zingt half rappend zijn teksten en Sexton laat horen dat ook een stevige gitaarsolo prima in een reggae ritme past. Bij andere liedjes leggen Costello en Sexton in hun gitaarwerk ook een Crazy Horse gevoel over een Bob Marley ritme. Dit losse, lome gevoel weekt de bezoekers los van de dagelijkse realiteit.

Costello en de Imposters zijn op hun best in de opgewekte pub rock en new wave van ‘Surrender To The Rythm’ en ‘(I Don’t Want to Go to) Chelsea’. Met heerlijk Hammond en aanstekelijke ritmes brengt Costello pure opgewektheid. Met als kers op de taart natuurlijk het swingende ‘(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding’. Door Costello opgenomen in 1978. Een nummer gespeeld met zoveel passie dat het net zo goed een nieuw liedje in plaats van een oude klassieker had kunnen zijn.

You Want Life, But It’s Never Long Enough. You Want Peace, Like It Is Something You Can Buy zingt Costelllo vanavond in het prachtige nummer ‘April 5th’. Eén van de langzamere nummers waarin Elvis Costello laat horen nog goed bij stem te zijn. Geschreven met Kris Kristofferson en Rosanne Cash past het perfect bij de avond. Het liedje gaat over naïeve liefde. Vanavond voelt het vooral als constatering zijn dat na bijna 45 jaar zingen over vrede, liefde en begrip zijn beland waar we nu staan. Ook in 2022 weet Costello nog optimisme te creëren dat er mooie dingen zijn dat we moeten blijven staan voor de schoonheid die er ook nog steeds is.

———————————
Google translation:

Elvis Costello & The Imposters

What's so funny about peace love and understanding? Until a few months ago, the text was still a dated hippie idea. As Ukraine celebrates its 125th day of war, the last barrier to NATO expansion is lifted and a bunch of angry peasants storm a minister's house after a day of protest, Elvis Costello brings the unexpectedly relevant message to the Carré stage. And with the energy and dedication of a young man in his thirties instead of the old sixties he is now.

In the current line-up of The Imposters, Costello plays with quite a few old friends. He has known friends such as Steve Nieve and Pete Thomas since 1977. Bob Dylan guitarist Charlie Sexton, aged 53, is the "youngster" of the band. Elvis Costello is not only energetic, but also good in voice. His voice is also used as an instrument. He plays creatively with the sound. This by alternating between microphones during songs, using the voice of band members and sometimes singing without a microphone. He does this in the service of the song. That sounds very good.

Costello seems to have an urge to calm down in these troubled times. A large part of his career passes in almost three hours. He likes it. Enthusiasts are served with three hours of music without too much chatter in between. Rough songs, quiet songs and in the first half of the evening a striking number of slow reggae rhythms. 'Hetty O'Hara Confidential' is played with a lovely rock steady rhythm. Costello sings his lyrics half rapping and Sexton shows that a solid guitar solo also fits perfectly in a reggae rhythm. In other songs Costello and Sexton also put a Crazy Horse feeling about a Bob Marley rhythm in their guitar work. This loose, languid feeling detaches the visitors from the daily reality.

Costello and the Imposters are at their best in the upbeat pub rock and new wave of 'Surrender To The Rythm' and '(I Don't Want to Go to) Chelsea'. With delicious Hammond and catchy rhythms, Costello brings pure cheerfulness. With the icing on the cake of course the swinging '(What's So Funny 'Bout) Peace, Love and Understanding'. Recorded by Costello in 1978. A song played with such passion it might as well have been a new song instead of an old classic.

You Want Life, But It's Never Long Enough. You Want Peace, Like It Is Something You Can Buy, Costelllo sings tonight in the beautiful song 'April 5th'. One of the slower songs in which Elvis Costello shows that he is still in good shape. Written with Kris Kristofferson and Rosanne Cash, it fits the evening perfectly. The song is about naive love. Tonight it mainly feels like an observation that after almost 45 years of singing about peace, love and understanding, we have arrived where we are now. Also in 2022, Costello still manages to create optimism that there are beautiful things that we must continue to stand for the beauty that is still there.
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

pawms
Posts: 1
Joined: Thu Jun 30, 2022 1:56 am

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby pawms » Fri Jul 01, 2022 1:20 pm

The song listed in the setlist as Tipsy Woman sounded to me (in the song and in the announcement) as Gypsy Woman. Probably this is a cover of the Curtis Mayfield song.

sweetest punch
Posts: 5314
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby sweetest punch » Fri Jul 01, 2022 1:48 pm

Welcome to the forum with your first post.
In this video Elvis explains to the Danish public that “tipsy” means “a little bit drunk”: https://youtu.be/NKcrPd1lPcA
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.

User avatar
John
Posts: 800
Joined: Sat Oct 11, 2003 5:52 am
Location: North of England

Re: Elvis & The Imposters, Carré, Amsterdam (The Netherlands), June 28, 2022

Postby John » Fri Jul 01, 2022 6:19 pm

sweetest punch wrote:Welcome to the forum with your first post.
In this video Elvis explains to the Danish public that “tipsy” means “a little bit drunk”: https://youtu.be/NKcrPd1lPcA


I love this song. Such fun.


Return to “Elvis Costello General Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: cfm123, Man out of Time and 47 guests